Siam55.com เว็บถนอมสายตาชั้นยอดของเมืองไทย
 

นิทานชาดก คืออะไร นิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ อ่านที่นี่พร้อมคลิปนิทานชาดก

คำค้นเกี่ยวกับชาดก : นิทานชาดก, นิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ, นิทานชาดก 500 ชาติ, นิทานชาดกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, ฟังนิทานชาดก 500 ชาติ, นิทานชาดกต่างๆ

นิทานชาดก คืออะไร นิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ อ่านที่นี่พร้อมคลิป  ก่อนอื่น น้องต้องรู้ก่อนนะครับว่า นิทาน คืออะไร ชาดก คืออะไร พี่สยามเอามาฝากครับ น้อง

นิทาน แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน

ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ

และ นิทานชาดก แปลว่า เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เพิ่มเติมจาก Wiki ครับ

ชาดก (สันสกฤต และ บาลี: जातक) คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้อยู่ พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่าง ๆ เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่า ชาดก

ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทาน บางครั้งจึงเรียกว่า นิทานชาดก แต่มีความหมายแตกต่างจากนิทานที่เล่ากันทั่วไป คือ ชาดกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่นิทานเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น

ชาดกที่ทรงเล่านั้นมีนับพันเรื่อง หมายถึง พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นับพันชาติ โดยทรงเกิดเป็นมนุษย์บ้าง เป็นสัตว์บ้าง แต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ 10 ชาติสุดท้ายที่เรียกว่า ทศชาติชาดก และชาติสุดท้ายที่สุดที่ทรงเกิดเป็นพระเวสสันดร จึงเรียกเรื่องพระเวสสันดรนี้ว่า เวสสันดรชาดก

รวมคลิปนิทานชาดก

นิทานชาดก มหาอุปราช

http://forum.siam55.com/data/18/0001-1.html

นิทานชาดก พระโพธิสัตว์ผู ้ใจบุญ

http://forum.siam55.com/data/18/0002-1.html

นิทานชาดก กวางกับพราน

http://forum.siam55.com/data/18/0003-1.html

นิทานชาดก ปัญจาวุธกุมาร

http://forum.siam55.com/data/18/0004-1.html

นิทานชาดก พญากวางยอดผู้นำ

http://forum.siam55.com/data/18/0005-1.html

นิทานชาดก ลูกงูพิษ

http://forum.siam55.com/data/18/0006-1.html

นิทานชาดก ช้างมหิฬามุข

http://forum.siam55.com/data/18/0007-1.html

นิทานชาดก เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า

http://forum.siam55.com/data/18/0008-1.html

นิทานชาดก ลูกกวางหัวดื้อ

http://forum.siam55.com/data/18/0009-1.html

นิทานชาดก วานรเจ้าปัญญา

http://forum.siam55.com/data/18/0010-1.html

นิทานชาดก ยอดหญิงกตัญญู

http://forum.siam55.com/data/18/0011-1.html

นิทานชาดก นกพิราบ กับ กาเจ้าเล่ห์

http://forum.siam55.com/data/18/0012-1.html

นิทานชาดก ยอดวัวกตัญญู

http://forum.siam55.com/data/18/0013-1.html


พี่สยามนำมาฝาก ที่มา : ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ 

 

คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
 นิทานชาดก หมูจอมตระกละ
 มุณิกชาดก
ว่าด้วยความมีอายุยืน
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_พกชาดกชาดก
 นิทานชาดก นกยางกับปู
 พกชาดกชาดก
ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล
 
นิทานธรรมะ_นิทานภาพ_การ์ตูนคุณธรรม_มหาสีลวราช_มหาสีลวชาดก
 นิทานชาดก พระเจ้ามหาสีลวราช

 มหาสีลวชาดก
ว่าด้วยการปรารภความเพียร
ไทย  / อังกฤษ

นิทานธรรมะ_นิทานสอนใจ_การ์ตูนคุณธรรม_พระจูฬปันถก_ฆเฏสิ
 นิทานชาดก มนต์วิเศษ
 เรื่องพระจูฬปันถกเถระ
ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร
ไทย  / 
อังกฤษ
 
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_เสรีววาณิชชาดก
 นิทานชาดก พ่อค้าบัณฑิต
เสรีววาณิชชาดก
ปฐมเหตุแห่งการจองเวร
ไทย  /  วีดีโอ
คลิปนิทาน_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_การ์ตูนภาพ_นิทานเด็ก_เทวธรรมชาดก
 นิทานชาดก เจ้าชายผู้ทรงเทวธรรม
เทวธรรมชาดก
ว่าด้วยความเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ
ไทย  /  วีดีโอ ๑ /วีดีโอ ๒
 
การ์ตูนช่อง_นิทานธรรมะ_นิทานไทย_นิทานเด็ก_วัณณุปถชาดก
 นิทานชาดก สู้ไม่ถอย
วัณณุปถชาดก
ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน
ไทย  /  วีดีโอ
คลิปนิทาน_การ์ตูนสนุก_นิทานภาพ_ติตติรชาดก_สามสหาย_ลิง ช้าง นกกระทา_ความเคารพอ่อนน้อม
 นิทานชาดก สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา
 ติตติรชาดก
ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม
ไทย  /  อังกฤษ   /  วีดีโอ
 
การ์ตูนสนุก_การ์ตูนคุณธรรม_วีดีโอนิทาน_ทีฆาวุกุมาร_ทีฆีติโกสลชาดก_คลิปนิทาน
 นิทานชาดก ทีฆาวุกุมาร
 ทีฆีติโกสลชาดก
เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร  วีดีโอ 
การ์ตูนภาษาอังกฤษ_นิทาน_นิทานภาพ_จุลลกเศรษฐีชาดก_หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา_คลิปนิทาน
 นิทานชาดก หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา
จุลลกเศรษฐีชาดก
ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ
ไทย  /  อังกฤษ /  วีดีโอ
 
การ์ตูนภาพ_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_โภชาชานียชาดก_ม้าสินธพ_ม้าอาชาไนย
 นิทานชาดก โภชาชานียะ อาชาใจเพชร
 โภชาชานียชาดก
ว่าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ
ไทย  /  วีดีโอ
การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_วีดีโอนิทาน_ตโยธัมมชาดก_วานรเจ้าปัญญา
 นิทานชาดก วานรเจ้าปัญญา
 ตโยธัมมชาดก
ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ
ไทย  /  วีดีโอ
 
นิทาน_นิทานภาษาอังกฤษ_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_ปัญจาวุธชาดก_ปัญจาวุธกุมาร_เจ้าชายใจเพชร
 นิทานชาดก ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร
ปัญจาวุธชาดก
ว่าด้วยการทำความเพียร
ไทย  /  อังกฤษ /  วีดีโอ
การ์ตูนเด็ก_คลิปนิทาน_นิทานเด็ก_วีดีโอนิทาน_กุกกุรชาดก_พญาสุนัขเจ้าปัญญา
 นิทานชาดก พญาสุนัขเจ้าปัญญา
 กุกกรชาดก
ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ
ไทย  /  วีดีโอ
 
นิทาน_นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_นิโครธมิคชาดก_พญากวางใจเพชร
 นิทานชาดก พญากวางใจเพชร
 นิโครธมิคชาดก
ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า
การ์ตูนภาพ_นิทานเด็ก_การ์ตูนนิทาน_วีดีโอนิทาน_ขราทิยชาดก_ลูกกวางหัวดื้อ
 นิทานชาดก ลูกกวางหัวดื้อ
 ขราทิยชาดก
ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก
ไทย  /  วีดีโอ
 
นิทาน_นิทานภาพ_นิทานภาษาอังกฤษ_คลิปนิทาน_ทัทธภายชาดก_กระต่ายตื่นตูม
 นิทานชาดก กระต่ายตื่นตูม
 ทัทธภายชาดก
ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม
ไทย  /  อังกฤษ   /  วีดีโอ
การ์ตูนนิทาน_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_กัณหชาดก_ยอดโคกตัญญู
 นิทานชาดก ยอดโคกตัญญู
 กัณหชาดก
ว่าด้วยผู้เอาการเอางาน
ไทย  /  วีดีโอ
 
นิทานคุณธรรม_วีดีโอนิทาน_นิทานชาดก_กุรุงคมิคชาดก_กวางกุรุงคะกับพรานเจ้าเล่ห์
 นิทานชาดก กวางกุรุงคะกับพรานเจ้าเล่ห์
กุรุงคมิคชาดก
ว่าด้วยการรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมคน
ไทย  /  วีดีโอ
วีดีโอการ์ตูน_นิทานภาพ_คลิปวีดีโอนิทาน_การ์ตูนช่อง_มหาวาณิชชาดก_ต้นไทรมหัศจรรย์
 นิทานชาดก ต้นไทรมหัศจรรย์
 มหาวาณิชชาดก
ว่าด้วยโลภมากจนตัวตาย
ไทย  /  วีดีโอ
 
คลิปนิทาน_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_ทุมเมธชาดก_มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา_การเซ่นสรวงบูชายัญ
 นิทานชาดก มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา
ทุมเมธชาดก
ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์
ไทย  /  วีดีโอ
การ์ตูนสนุก_นิทานสอนใจ_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_อุจฉังคชาดก_ยอดหญิงกตัญญู
 นิทานชาดก ยอดหญิงกตัญญู
 อุจฉังคชาดก
ว่าด้วยหญิงผู้มีใจรักพี่รักน้อง
ไทย  /  วีดีโอ
 
คลิปวีดีโอนิทาน_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_กโปตกชาดก_นกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์
 นิทานชาดก นกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์
กโปตกชาดก
ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล
ไทย  /  อังกฤษ   /  วีดีโอ
นิทานสนุก_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_วีดีโอนิทาน_นฬปานชาดก_พญาวานรผจญผีเสื้อน้ำ_คลิปนิทาน
 นิทานชาดก พญาวานรผจญผีเสื้อน้ำ
 นฬปานชาดก
ว่าด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา
ไทย  /  วีดีโอ
 
นิทาน_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_สุขวิหารีชาดก_สุขจริงหนอ_สุขจากการบวช
 นิทานชาดก สุขจริงหนอ
 สุขวิหารีชาดก
ว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_นันทิวิสาลชาดก_โคนันทิวิสาล_โคนันทวิสาล_พูดจาไพเราะ_คลิปนิทาน
 นิทานชาดก นันทิวิสาล โคจอมพลัง
 นันทิวิสาลชาดก
ว่าด้วยการพูดจาไพเราะ
ไทย  /  อังกฤษ  
การ์ตูนสนุก_การ์ตูนไทย_คลิปนิทาน_นิทานเด็ก_วีดีโอนิทาน_ลิงกับนกขมิ้น
 นิทานชาดก ลิงกับนกขมิ้น
 กุฏิทูสกชาดก
ว่าด้วยลิงกับนกขมิ้น  วีดีโอ
การ์ตูนคุณธรรม_นิทานคุณธรรม_นิทานสอนใจ_การ์ตูนภาพ_นิทานชาดก_ตัณฑุลนาฬิชาดก
 นิทานชาดก บัณฑิตผู้เที่ยงธรรม
 ตัณฑุลนาฬิชาดก
ว่าด้วยความโลภจัดเห็นแก่ได้
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_คลิปนิทาน_การ์ตูนช่อง_เวฬุกชาดก_ศิษย์หัวดื้อ
 นิทานชาดก ศิษย์หัวดื้อ
  เวฬุกชาดก
ว่าด้วยโทษของการดื้อรั้น
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_วีดีโอนิทาน_มหิฬามุขชาดก_โทษของการคบคนพาล_ช้างมหิฬามุข
 นิทานชาดก พลายมหิฬามุขกับอำมาตย์บัณฑิต
 มหิฬามุขชาดก
ว่าด้วยโทษของการคบคนพาล
ไทย  /  วีดีโอ
นิทาน_นิทานสนุก_การ์ตูนช่อง_คลิปนิทาน_ขทิรังคารชาดก_มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
 นิทานชาดก มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
ขทิรังคารชาดก
ว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานชาดก_นิทานคุณธรรม_การ์ตูนภาพ_เภริวาทชาดก_ลูกหัวดื้อ_โทษการไม่รู้จักประมาณ
 นิทานชาดก ลูกหัวดื้อ
 เภริวาทชาดก
ว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักประมาณ
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนคุณธรรม_การ์ตูนไทย_ผลชาดก_พ่อค้าผู้รอบรู้
 นิทานชาดก พ่อค้าผู้รอบรู้
 ผลชาดก
ว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานชาดก_นิทานภาพ_การ์ตูนภาพ_การ์ตูนช่อง_นักขัตตชาดก_เวลาเป็นสิ่งมีค่า
 นิทานชาดก เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า
 นักขัตตชาดก
ว่าด้วยโทษของการถือฤกษ์ยาม
ไทย  /  วีดีโอ
นิทาน_นิทานภาพ_คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_มาลุตชาดก_เสือพบสิงห์
 นิทานชาดก เสือพบสิงห์
 มาลุตชาดก
ว่าด้วยการถือความเห็นตนเป็นใหญ่
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_มัจฉชาดก_พิษรัก
 นิทานชาดก พิษรัก
 มัจฉชาดก
ว่าด้วยความรักใคร่
นิทาน_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_อารามทูสกชาดก_ลิงอวดฉลาด
 นิทานชาดก ลิงอวดฉลาด
 อารามทูสกชาดก
ว่าด้วยความฉลาดในสิ่งไม่เป็นประโยชน์
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานคุณธรรม_อปัณณกชาดก_อปัณณกธรรม_พ่อค้าช่างสังเกต
 นิทานชาดก พ่อค้าช่างสังเกต
 อปัณณกชาดก
ว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด

นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_คลิปวีดีโอนิทาน_ลักขณชาดก_ลักขณะกวางยอดผู้นำ
 นิทานชาดก ลักขณะกวางยอดผู้นำ
 ลักขณชาดก
ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานคุณธรรม_นิทานชาดก_นิทานภาพ_นิทานสอนใจ_มฆเทวชาดก_ความไม่ประมาท
 นิทานชาดก ความไม่ประมาท
 มฆเทวชาดก
ว่าด้วยเทวทูต

การ์ตูนธรรมะ_การ์ตูนสนุก_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_ติฏฐชาดก_คลิปนิทาน
 นิทานชาดก บัณฑิตผู้หยั่งรู้
 ติฏฐชาดก
ว่าด้วยการหยั่งรู้อัธยาศัยใจคอผู้อื่น
ไทย  /  วีดีโอ
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_อภิณหชาดก_วีดีโอนิทาน_คลิปนิทาน
 นิทานชาดก อำมาตย์บัณฑิต กับ พระยาช้างต้น
 อภิณหชาดก
ว่าด้วยการติดเพื่อน

นิทานคุณธรรม_การ์ตูนช่อง_นิทานเด็ก_วานรินทชาดก_พญาวานรกับจระเข้_ลิงกับจระเข้
 นิทานชาดก พญาวานรกับจระเข้
 วานรินทชาดก
ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด
ไทย  /  อังกฤษ /  วีดีโอ
นิทาน_นิทานภาพ_การ์ตูนคุณธรรม_ปุณณปาติกชาดก_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน
 นิทานชาดก เศรษฐีกับนักเลงเหล้า
 ปุณณปาติกชาดก
ว่าด้วยความฉลาดทันคน
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  
พระธรรมเทศนาชาดก_เล่าชาดก_ฟังนิทาน_ฟังนิทานชาดก_คลิปนิทาน_วีดีโอนิทาน
 พระธรรมเทศนาชาดก
 ฟังพระธรรมเทศนา ชาดกเรื่องต่างๆ
โดยพระภาวนาวิริยคุณ
หรรษาชาดก_นิทานธรรมะ_นิทานคุณธรรม_การ์ตูนสนุก_คลิปนิทาน_วีดีโอนิทานชาดก
 หรรษาชาดก
 ชมวีดีโอการ์ตูนนิทานชาดก
ให้ทั้งความสนุกและธรรมะสอนใจ


 
  ผู้โพส : นิทานชาดก
สถานะ : ทั่วไป

   

 คำข้น :นิทานชาดก, นิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ, นิทานชาดก 500 ชาติ, นิทานชาดกเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, ฟังนิทานชาดก 500 ชาติ, นิทานชาดกต่างๆ